Benvinguts

"Tots tenim la nostra bona estrella. Tots som especials. Hem nascut capaços. El truc és saber per a què som capaços"
Darcie D. Burtch

Definició SA

La Síndrome d'Asperger al ser recentment reconeguda per la comunitat científica, és una síndrome desconeguda entre la població en general i entre els professionals.

La persona que la pateix té un aspecte extern normal, sol ser intel·ligent i adquireix el llenguatge amb normalitat, però presenta problemes per relacionar-se amb els altres i comportaments inadequats.

Els pares solen percebre aquesta diferència entre els 2 i els 7 anys, i busquen una ajuda que, en molts casos, no és l’apropiada.

Els criteris principals són:

1. L’alteració qualitativa en la interacció social que es manifesta per les dificultats en alguns dels següents comportaments:
- Comportaments no verbals utilitzats durant la interacció, com ara mirar als ulls, somriure social, expressions facials, etc.
- Dificultats per desenvolupar relacions amb nens/es de la seva edat.
- Dificultats per gaudir de manera espontània i recíproca dels interessos i experiències plaents dels altres.
- Dificultats per la reciprocitat sòcio-emocional.

2. Patrons de comportaments, interessos i activitats amb tendència a la repetició, restricció i estereotipats que impliquen:
- Preocupació absorbent per un tema.
- Adhesió a rutines o rituals que interfereixen en el dia a dia.
- Tics motors i/o esteriotipats.
- Preocupació persistent per alguns objectes.

ORIGEN

La Síndrome d’Asperger és un trastorn del neurodesenvolupament, essent la causa biològica la teoria principal més acceptada.

TRACTAMENT

La millor intervenció per tractar la Síndrome d’Asperger consisteix en:

1. Detecció primerenca de les dificultats, no tant per donar una etiqueta al nen/a, sinó per treballar amb la simptomatologia i evitar estigmatització envers els seus companys.

2. Maneig conductual per a treballar les diferents àrees d’afectació:

- Àrea social
- Àrea del joc restringit
- Àrea conductual restrictiva i repetitiva
3. Formació de pares en el trastorn i el seu maneig.

4. Valoració farmacològica en els casos que sigui necessari.

IMPORTANT

Les persones afectades per la Síndrome d'Asperger, per sobre de qualsevol etiqueta diagnòstica, són persones amb unes característiques individuals (trets de personalitat) que li són pròpies. Per aquest motiu, tot el contingut en aquests punts (fortaleses i debilitats) podria no encaixar per a una persona concreta. No hem d'oblidar que, per darrere de cada etiqueta diagnòstica, prevaleix sempre la persona.